πŸ“Š
The Oracles Multipliers
The Oracles NFTs qualify you to receive the $ORACLE Token Airdrop on the Songbird Network!
Make sure you are holding your NFTs until the Airdrop is complete so you don't miss out!

Beyond its rarity each Oracle NFT trait is assigned a Multiplier value. The combination of these values determines how many $ORACLE Tokens you will be airdropped.

By Multiplying all of your traits together you can discover how many $ORACLE Points you will receive!

The $ORACLE Token Airdrop will take place after the NFT mint phase is complete!

Whole Collection Stats:

Total Airdrop Points For All 22,222 Oracles NFTs: 388,160,218
The highest amount of Oracle Points you can get per NFT: 302,400
The lowest amount of Oracle Points you can get per NFT: 3,200
Average Oracle Points Per NFT: 17,467
How to calculate your points: Oracle x Frame x Gem x Precious Metal x Artifact x Code x Bonus = Oracle Points For Example: 155 x 5 x 4 x 4 x 3 x 2x1 = 74,400 Oracle Points

Full Oracle Multiplier Stats

"Bonus": {
"Oracle_Bonus": 10
},
"Oracle": {
"01_Volsung": 199,
"02_Master": 198,
"03_Wizard": 197,
"04_The_Alliance": 196,
"05_Aurous": 195,
"06_Chronon": 194,
"07_Valkyrie": 193,
"08_Node": 192,
"09_Bionic": 191,
"10_Block_Miner": 190,
"11_Mirage": 189,
"12_Monarch": 188,
"13_Priestess": 187,
"14_Helios": 186,
"15_Alchemist": 185,
"16_Artificer": 184,
"17_Astralnaut": 183,
"18_Chief": 182,
"19_Morrigan": 181,
"20_Clandestine": 180,
"21_Elementor": 179,
"22_Prophet": 178,
"23_Manna": 177,
"24_Preseli": 176,
"25_Overseer": 175,
"26_Administrator": 174,
"27_Sifu": 173,
"28_Solar_Flare": 172,
"29_Fay": 171,
"30_Harmony": 170,
"31_Tranquility": 169,
"32_Conservator": 168,
"33_Jester": 167,
"34_Affinity": 166,
"35_Congregation": 165,
"36_Emissaries": 164,
"37_Navarch": 163,
"38_Validators": 162,
"39_Protocol": 161,
"40_Prism": 160,
"41_Scholar": 159,
"42_Sapient": 158,
"43_Elysium": 157,
"44_Eir": 156,
"45_Polaris": 155,
"46_Frost": 154,
"47_Phoenix": 153,
"48_Bard": 152,
"49_Amethystia": 151,
"50_Cypher": 150,
"51_Yogini": 149,
"52_Satori": 148,
"53_Dharma": 147,
"54_Blockologist": 146,
"55_Geisha": 145,
"56_Oscine": 144,
"57_Technician": 143,
"58_Sylvan": 142,
"59_Ephemera": 141,
"60_Analyst": 140,
"61_Programmer": 139,
"62_Anguine": 138,
"63_Convergence": 137,
"64_Creator": 136,
"65_Crusader": 135,
"66_Harbinger": 134,
"67_Illuminator": 133,
"68_Incandescent": 132,
"69_Klaxon": 131,
"70_Light_Barror": 130,
"71_Logician": 129,
"72_Lynx": 128,
"73_Mage": 127,
"74_Minister": 126,
"75_Momenta": 125,
"76_Neural_Pixie": 124,
"77_Nostrum": 123,
"78_Omoiyari": 122,
"79_Paladin": 121,
"80_Parallax": 120,
"81_Peri": 119,
"82_Prodigy": 118,
"83_Prosperity": 117,
"84_Prudence": 116,
"85_Ravissant": 115,
"86_Resonance": 114,
"87_Serenity": 113,
"88_Shikari": 112,
"89_Sibyl": 111,
"90_Slipstream": 110,
"91_Stewardess": 109,
"92_Strategist": 108,
"93_Tactician": 107,
"94_Tao": 106,
"95_Thamin": 105,
"96_Volant": 104,
"97_Warden": 103,
"98_Wunderkind": 102,
"99_Xenocryst": 101,
"100_Xenorupa": 100
},
"Frame": {
"VIP": 6,
"Gold": 5,
"Silver": 4,
"Copper": 3,
"Candy": 2,
"Cosmic": 2,
"Hieroglyph": 2,
"Lux": 2,
"Molten": 2,
"Nebula": 2,
"Neuron": 2,
"Petroglyph": 2,
"Blockchain": 2,
"Quantum": 2,
"Royal": 2
},
"Gem": {
"Black_Diamond": 6,
"White_Diamond": 4,
"Emerald": 5,
"Ruby": 3,
"Saphire": 2
},
"Precious_Metal": {
"Cryptonium": 6,
"Aquaite": 5,
"Gold": 4,
"Silver": 3,
"Copper": 2
},
"Artifact": {
"Tetrahedron": 6,
"Hypercube": 5,
"Quantum_Disk": 4,
"Micro_Star": 3,
"Holo_Chest": 2
},
"The_Codes": {
All codes count as a 2x multiplier
},
​
Copy link
On this page
Whole Collection Stats:
Full Oracle Multiplier Stats